ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد author Forough Farrokhzad epub free

The author Forough Farrokhzad has written an interesting book. On our site we offer to download the book ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد in PDF format completely free of charge for reading on a computer or other electronic devices. Join our communities and get a free book ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد EPUB and other equally interesting publications.

 • ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد by Forough Farrokhzad

  Page views: 3721

  Date of issue: 1981

  Last download: 5 days ago

  ISBN: No data

  Edition: انتشارات مروارید / چاپ پنجم

  Book Title: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

  ISBN 13: No data

  Uploaded: 2630 times

  The author of the book: Forough FarrokhzadDownload PDF

Read online

Download EPUB
Read full description of the books: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

Iman Biavarim Be Aghaz-e Fasl-e Sard, Forough FarrokhzadForugh (also spelled Forough) Farrokhzad (January 5, 1935 – February 13, 1967) was an influential Iranian poet and film director. She was a controversial modernist poet and an iconoclast, writing from a female point of view.تاریخ نخستین خوانش: در یکی از روزهای ماه فوریه سال 1982 میلادیعنوان: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد: دفتر شعر؛ شاعر: فروغ فرخزاد؛ تهران، مروارید، 1352؛ چاپ چهارم 1355؛ در 86 ص؛ چاپ دهم 1374؛ چاپ دوازدهم 1377؛ شابک: 9646026435؛ نخستین بار این دفتر، شامل هفت قطعه شعر، هفت سال پس از درگذشت شاعر، توسط انتشارات مروارید در تهران، و در سال 1352 هجری خورشیدی چاپ شد؛ و بارها انتشاراتیهای دیگر نیز این دفتر را منتشر کردندآیا دوباره گیسوانم رادر باد شانه خواهم زد؟آیا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت؟آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد؟فروغپس از درگذشت فروغ، از سهراب سپهریبزرگ بود / و از اهالی امروز بود / و با تمام افقهای باز نسبت داشت / و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید / ... و بارها دیدیم / که با چقدر سبد / برای چیدن يک خوشه ی بشارت رفت / ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند / و رفت تا لب هيچ / و پشت حوصله ی نورها دراز کشید / و هیچ فکر نکرد / که ما میان پریشانی تلفظ درها / برای خوردن یک سیب / چقدر تنها ماندیمهربار که این سروده ی سهراب روانشاد را که برای یادمان فروغ سروده است، بخوانم صورتم از قطره های باران، خیس میشود. و به یادم میماند، که این سروده زبان حال دوستان و خوانشگران شعر برای خود سهراب نیز هست. ا. شربیانیReviews for the book ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد


PHOEBE
Bogus! You could have done better.
·


LOLA
An interesting book that says more than you can fit
·


OLIVER
You can, and you should read it.
·


OSCAR
Not when you can say the book is better.
·


EVAN
Why is she out! It must be endless!
·Related books

→ Incubation
→ Arcanorum
→ Under western eyes
→ Как построить космический корабль. о команде авантюристов, гонках на выживание и наступлении эры частного освоения космоса
→ Déjà dead
→ Pedagogy of the oppressed
→ Ash and quill
→ Selected cautionary verses
→ Gozba johna saturnalla
→ Extraordinary theory of objects: a memoir of an outsider in paris
→ יומו האחרון של הנידון למוות | קלוד גֶה
→ Along the river: a chinese cinderella novel
→ Jim morrison: der könig der eidechsen
→ Confessions of a nerdoholic
→ Five hundred years after