Ngày cuối cùng của một tử tù author Victor Hugo pdf free

This site allows everyone not only to read Ngày cuối cùng của một tử tù online for free, but also download the book in any format (PDF or EPUB) to any device. A wide selection of other books is also available to anyone free of charge.

 • Ngày cuối cùng của một tử tù by Victor Hugo

  The author of the book: Victor Hugo

  ISBN 13: No data

  Edition: NXB Văn Học, Minh Long

  Page views: 5650

  ISBN: No data

  Date of issue: May 14th 2016

  Uploaded: 1049 times

  Book Title: Ngày cuối cùng của một tử tù

  Last download: 19 days agoDownload EPUB

Read online

Download PDF
Read full description of the books: Ngày cuối cùng của một tử tù

Tác phẩm ghi lại 24 giờ cuối cùng của cuộc đời một tử tù qua nhật ký của nhân vật xưng tôi - nhân vật không tên tuổi, lai lịch, không nguồn gốc tội lỗi, không ai biết anh ta phạm tội gì đến nỗi trở thành tử tù. Anh ta kể về không gian sinh tồn là nhà tù, những con người va chạm với anh ta trong 24 giờ đó là bạn tù, linh mục, cai ngục... và những người phụ nữ trong tâm tưởng gồm mẹ, vợ và con gái. Tất cả những suy tư đó đan xen với dòng suy nghĩ về việc anh ta sắp bị thi hành án.Trong tác phẩm nhỏ bé này gần như chứa đựng đầy đủ phong cách, mô típ nhân vật và chủ đề quen thuộc trong sáng tác văn xuôi của Victor Hugo. Đặc biệt hơn nữa, có lẽ đây là tác phẩm chứa đựng nhiều tâm sự thầm kín, những nhức nhối khôn cùng của một nhà văn suốt đời đấu tranh cho quyền “được sống” của con người: án tử hình và sự xóa bỏ vĩnh viễn nó khỏi cuộc sống nhân loại.Reviews for the book Ngày cuối cùng của một tử tù


BROOKE
Why do you need to specify a phone?
·


FREDDIE
Fun book for children and their parents
·


LUKE
An interesting book, not like the other
·


ISOBEL
One of my favorite
·


SEBASTIAN
Just a terrific book.
·Related books

→ The law of attraction: the secret power of the universe (how to use your subconscious mind for manifestation) attract & manifest money, love & success (book on positive thinking & manifesting wishes)
→ Kein plan für die liebe
→ Hunters of chaos
→ A call to vengeance
→ Walk like a buddha: even if your boss sucks, your ex is torturing you, and you're hungover again
→ Reflexiones diarias de el secreto
→ The best american travel writing 2008
→ D.gray-man: premonition, vol. 5
→ Essential: osvetnici, knjiga 1
→ Dertien manieren van kijken
→ Invitation to ruin
→ Testimone inconsapevole
→ Churches
→ The empire strikes back
→ The handle